Προσομοίωση της υφάλμυρης καρστικής πηγής στον Καραβόμυλμο της Σάμης, Κεφαλληνία

Ermis

Title

Προσομοίωση της υφάλμυρης καρστικής πηγής στον Καραβόμυλμο της Σάμης, Κεφαλληνία

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1131
Περιγραφή: Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η προσομοίωση της λειτουργίας της υφάλμυρης καρστικής πηγής της Σάμης στην Κεφαλλονιά, όπως αυτή περιγράφεται από τις χαρακτηριστικές καμπύλες της, δηλαδή το υδρογράφημα και την καμπύλη χλωριόντων.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Γεωλογία
Λέξη-κλειδί: Καραβόμυλος
Λέξη-κλειδί: Modkarst
Τίτλος: Προσομοίωση της υφάλμυρης καρστικής πηγής στον Καραβόμυλμο της Σάμης, Κεφαλληνία
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η προσομοίωση της λειτουργίας της υφάλμυρης καρστικής πηγής της Σάμης στην Κεφαλλονιά, όπως αυτή περιγράφεται από τις χαρακτηριστικές καμπύλες της, δηλαδή το υδρογράφημα και την καμπύλη χλωριόντων.


Download file: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΗΣ ΚΑΡΣΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ.pdf