Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ermis

Title

Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1009
Περιγραφή: Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης στα πλαίσια του Προγράμματος για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: βιοποικιλότητα Εθνικού Δρυμού Αίνου
Λέξη-κλειδί: Εθνικός Δρυμός Αίνου
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: χλωρίδα Κεφαλονιάς
Τίτλος: Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Υποβοήθηση στην καταγραφή, παρακολούθηση και αειφόρο διαχείριση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Αίνου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Κεφαλονιάς-Ιθάκης στα πλαίσια του Προγράμματος για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας.


Download file: Report Γ' Φάσης 2015 ΧΛΩΡΙΔΑ.pdf