Προτάσεις μορφών – διαδρομών τουρισμού υπαίθρου στο Νομό Κέρκυρας και προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους – Interreg IIIA Greece – Italy 2000 – 2006

Ermis

Title

Προτάσεις μορφών - διαδρομών τουρισμού υπαίθρου στο Νομό Κέρκυρας και προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους - Interreg IIIA Greece - Italy 2000 - 2006

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2006
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1198
Περιγραφή: INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000 - 2006 Πρόγραμμα : Δίκτυο Κέντρων Υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο εναλλακτικό τουρισμό (TRIA net) Προτάσεις Μορφών - Διαδρομών Τουρισμού Υπαίθρου στο Νομό Κέρκυρας και Προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη τους
Γλώσσα: el
Τίτλος: Προτάσεις μορφών - διαδρομών τουρισμού υπαίθρου στο Νομό Κέρκυρας και προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους - Interreg IIIA Greece - Italy 2000 - 2006
Τύπος περιεχομένου: Other

INTERREG III A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2000 - 2006 Πρόγραμμα : Δίκτυο Κέντρων Υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο εναλλακτικό τουρισμό (TRIA net) Προτάσεις Μορφών - Διαδρομών Τουρισμού Υπαίθρου στο Νομό Κέρκυρας και Προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη τους


Download file: INTERREG_1b_last.pdf