Πρόβλεψη περιοχών υψηλού κινδύνου εδαφικής διάβρωσης στη νήσο Κεφαλληνία με χρήση της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας

Ermis

Τίτλος

Πρόβλεψη περιοχών υψηλού κινδύνου εδαφικής διάβρωσης στη νήσο Κεφαλληνία με χρήση της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1024
Περιγραφή: Απλό εμπειρικό μοντέλο προσομοίωσης της εδαφικής διάβρωσης στη νήσο Κεφαλληνία, των Λυκούδη Ε., Ζαρρή Δ.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Παγκόσμια Εξίσωση Εδαφικής Απώλειας
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Εδαφική διάβρωση
Λέξη-κλειδί: Ιζηματογένεση
Τίτλος: Πρόβλεψη περιοχών υψηλού κινδύνου εδαφικής διάβρωσης στη νήσο Κεφαλληνία με χρήση της παγκόσμιας εξίσωσης εδαφικής απώλειας
Τύπος περιεχομένου: Book chapter

Απλό εμπειρικό μοντέλο προσομοίωσης της εδαφικής διάβρωσης στη νήσο Κεφαλληνία, των Λυκούδη Ε., Ζαρρή Δ.


Κατεβάστε το αρχείο: Lykoudi, Zarris_Cephalonia.pdf