Συγκεντρωτικός Κατάλογος Ειδών Ορνιθοπανίδας, Αίνος Κεφαλονιά

Ermis

Τίτλος

Συγκεντρωτικός Κατάλογος Ειδών Ορνιθοπανίδας, Αίνος Κεφαλονιά

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/998
Περιγραφή: Αναλυτική λίστα των ειδών της ορνιθοπανίδας που συναντώνται στον Ενικό Δρυμό Αίνου
Λέξη-κλειδί: Ορνιθοπανίδα
Λέξη-κλειδί: Αίνος
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Τίτλος: Συγκεντρωτικός Κατάλογος Ειδών Ορνιθοπανίδας, Αίνος Κεφαλονιά
Τύπος περιεχομένου: Dataset

Αναλυτική λίστα των ειδών της ορνιθοπανίδας που συναντώνται στον Ενικό Δρυμό Αίνου


Κατεβάστε το αρχείο: Α1_Επικαιροποιημένος συνολικός κατάλογος ειδών Αίνου_Β΄Φάση.pdf