Συμβολή στην στρωματογραφική διερεύνηση γεωτρήσεων και τομών των Αλπικών σχηματισμών της Δυτικής Ελλάδας, σε σχέση με την ικανότητα πετρελαιογένεσης του οργανικού τους υλικού

Ermis

Τίτλος

Συμβολή στην στρωματογραφική διερεύνηση γεωτρήσεων και τομών των Αλπικών σχηματισμών της Δυτικής Ελλάδας, σε σχέση με την ικανότητα πετρελαιογένεσης του οργανικού τους υλικού

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 1999
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1074
Περιγραφή: Στην παρούσα εργασία μελετάται η στρωματογραφία των Αλπικών σχηματισμών της Ιόνιας ζώνης, της Προαπούλιας και της ζώνης Γαβρόβου, με έμφαση στον εντοπισμό οριζόντων μητρικών πετρωμάτων πετρελαίου σ' αυτούς τους σχηματισμούς. Επιπλέον μελετώνται η ωριμότητα και ο χρόνος πετρελαιογένεσης, καθώς και η προέλευσης των ενδείξεων πετρελαίου της Δυτικής Ελλάδας.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Γεωλογία
Τίτλος: Συμβολή στην στρωματογραφική διερεύνηση γεωτρήσεων και τομών των Αλπικών σχηματισμών της Δυτικής Ελλάδας, σε σχέση με την ικανότητα πετρελαιογένεσης του οργανικού τους υλικού
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Στην παρούσα εργασία μελετάται η στρωματογραφία των Αλπικών σχηματισμών της Ιόνιας ζώνης, της Προαπούλιας και της ζώνης Γαβρόβου, με έμφαση στον εντοπισμό οριζόντων μητρικών πετρωμάτων πετρελαίου σ' αυτούς τους σχηματισμούς. Επιπλέον μελετώνται η ωριμότητα και ο χρόνος πετρελαιογένεσης, καθώς και η προέλευσης των ενδείξεων πετρελαίου της Δυτικής Ελλάδας.


Κατεβάστε το αρχείο: Binder6.pdf