Συμβολή στη γνώση του Νεογενούς και της Γεωλογίας και οριοθέτηση των ζώνων Ιόνιας και Προαπούλιας σε σχέση με πετρελαιογεωλογικές παρατηρήσεις κυρίως στα νησιά Στροφάδες, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία

Ermis

Τίτλος

Συμβολή στη γνώση του Νεογενούς και της Γεωλογίας και οριοθέτηση των ζώνων Ιόνιας και Προαπούλιας σε σχέση με πετρελαιογεωλογικές παρατηρήσεις κυρίως στα νησιά Στροφάδες, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 1986
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1092
Περιγραφή: Η εργασία συμβάλλει στη γνώση της Γεωλογίας και οριοθέτησης των ζώνων Ιόνιας και Προαπούλιας, κυρίως σε περιοχές όπου τα όρια καλύπτονται από νεογενή και νεώτερα ιζήματα ή βρίσκονται στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου Πελάγους.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Στροφάδες
Λέξη-κλειδί: Γεωλογία
Λέξη-κλειδί: Ιόνιο Πέλαγος
Τίτλος: Συμβολή στη γνώση του Νεογενούς και της Γεωλογίας και οριοθέτηση των ζώνων Ιόνιας και Προαπούλιας σε σχέση με πετρελαιογεωλογικές παρατηρήσεις κυρίως στα νησιά Στροφάδες, Ζάκυνθο, Κεφαλληνία
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Η εργασία συμβάλλει στη γνώση της Γεωλογίας και οριοθέτησης των ζώνων Ιόνιας και Προαπούλιας, κυρίως σε περιοχές όπου τα όρια καλύπτονται από νεογενή και νεώτερα ιζήματα ή βρίσκονται στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου Πελάγους.


Κατεβάστε το αρχείο: BinderFINAL.pdf