Συμβολή στη διερεύνηση της ιχθυοπανίδας και των αποθεμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)

Ermis

Τίτλος

Συμβολή στη διερεύνηση της ιχθυοπανίδας και των αποθεμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.)

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Γιούργης, Ε
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1524
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία σχετικά με την διερεύνηση της ιχθυοπανίδας και των αποθεμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), όπου πραγματοποιήθηκε οπτική καταγραφή της ιχθυοπανίδας στην περιοχή του Πάρκου καθώς και στη περιοχή γύρω από αυτό.
Γλώσσα: el
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Διπλωματική εργασία σχετικά με την διερεύνηση της ιχθυοπανίδας και των αποθεμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), όπου πραγματοποιήθηκε οπτική καταγραφή της ιχθυοπανίδας στην περιοχή του Πάρκου καθώς και στη περιοχή γύρω από αυτό.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 5.18_66_EKTOR GIOURGIS_IXTHIOPANIDA_NMPZ_METAPTIXIAKO_2013.pdf