Συνθετικοί χάρτες κατανομής των οικοσυστημάτων και στοιχείων της βιοποικιλότητας

Ermis

Τίτλος

Συνθετικοί χάρτες κατανομής των οικοσυστημάτων και στοιχείων της βιοποικιλότητας

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1149
Περιγραφή: Χάρτης βλάστησης, χάρτης περιοχών δειγματοληψίας και χάρτης κατανομής των δασικών ειδών ορνιθοπανίδας στις περιοχές καταγραφής, στα πλαίσια της Μελέτης Αξιολόγησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας των δασικών/χερσαίων οικοσυστημάτων στις περιοχές μελέτης του προγράμματος NAT-PRO.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Βιοποικιλότητα
Τίτλος: Συνθετικοί χάρτες κατανομής των οικοσυστημάτων και στοιχείων της βιοποικιλότητας
Τύπος περιεχομένου: Other

Χάρτης βλάστησης, χάρτης περιοχών δειγματοληψίας και χάρτης κατανομής των δασικών ειδών ορνιθοπανίδας στις περιοχές καταγραφής, στα πλαίσια της Μελέτης Αξιολόγησης της διατήρησης της βιοποικιλότητας των δασικών/χερσαίων οικοσυστημάτων στις περιοχές μελέτης του προγράμματος NAT-PRO.


Κατεβάστε το αρχείο: Deliverable 3_NAT-PRO_MAPS.pdf