Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών ως προς την διατήρηση των ξυλωδών φυτών (NAT-PRO)

Ermis

Title

Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών ως προς την διατήρηση των ξυλωδών φυτών (NAT-PRO)

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1287
Περιγραφή: Συνθετικός χάρτης καταλληλότητας περιοχών ως προς τη διατήρηση φυτικών ειδών (ξυλώδη) στον Ν.Ζακύνθου. Η απεικόνιση είναι αποτέλεσμα σύνθεσης ατομικών χαρτών διαφορετικών ξυλωδών ειδών χλωρίδας, όπου χρησιμοποιήθηκαν τα σχετικά βάρη σημαντικότητας των ειδών αναφορικά με τη διατήρησή τους. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Συνθετικός χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Ξυλώδη φυτά
Τίτλος: Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών ως προς την διατήρηση των ξυλωδών φυτών (NAT-PRO)
Τύπος περιεχομένου: Map
Download file: Συνθετικός Χάρτης_Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών ως προς την διατήρηση των ξυλωδών φυτών (ΝΑΤ-ΠΡΟ).jpg