Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την διατήρηση των αρωματικών φυτών (NAT-PRO)

Ermis

Τίτλος

Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την διατήρηση των αρωματικών φυτών (NAT-PRO)

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1289
Περιγραφή: Συνθετικός χάρτης καταλληλότητας περιοχών ως προς τη διατήρηση φυτικών ειδών (αρωματικά) στον Ν.Ζακύνθου. Η απεικόνιση είναι αποτέλεσμα σύνθεσης ατομικών χαρτών διαφορετικών αρωματικών ειδών, όπου χρησιμοποιήθηκαν τα σχετικά βάρη σημαντικότητας των ειδών αναφορικά με τη διατήρησή τους. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Συνθετικός χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Αρωματικά φυτά
Τίτλος: Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την διατήρηση των αρωματικών φυτών (NAT-PRO)
Τύπος περιεχομένου: Map
Κατεβάστε το αρχείο: Συνθετικός Χάρτης_Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την διατήρηση των αρωματικών φυτών (ΝΑΤ-ΠΡΟ).jpg