Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την διατήρηση της χλωρίδας

Ermis

Title

Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την διατήρηση της χλωρίδας

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1291
Περιγραφή: Συνθετικός χάρτης καταλληλότητας περιοχών ως προς τη διατήρηση φυτικών ειδών στον Ν.Ζακύνθου. Η απεικόνιση είναι αποτέλεσμα σύνθεσης ατομικών χαρτών ειδών χλωρίδας, συμπεριλαμβανομένων αρωματικών, ποωδών, ξυλωδών φυτών καθώς και ειδών ορχιδέων. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Συνθετικός χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Ποώδη φυτά
Λέξη-κλειδί: Ξυλώδη φυτά
Λέξη-κλειδί: Αρωματικά φυτά
Λέξη-κλειδί: Ορχιδέες
Τίτλος: Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την διατήρηση της χλωρίδας
Τύπος περιεχομένου: MapDownload file: Συνθετικός Χάρτης_Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για τη χλωρίδα.jpg