Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την διατήρηση της πανίδας (NAT-PRO)

Ermis

Τίτλος

Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την διατήρηση της πανίδας (NAT-PRO)

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1292
Περιγραφή: Συνθετικός χάρτης καταλληλότητας περιοχών ως προς τη διατήρηση ειδών πανίδας στον Ν.Ζακύνθου. Η απεικόνιση είναι αποτέλεσμα σύνθεσης ατομικών χαρτών ειδών πανίδας. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Συνθετικός χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Πανίδα
Τίτλος: Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την διατήρηση της πανίδας (NAT-PRO)
Τύπος περιεχομένου: Map
Κατεβάστε το αρχείο: Συνθετικός Χάρτης_Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για την πανίδα (ΝΑΤ-ΠΡΟ).jpg