Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για ορνιθοπανίδα (NAT-PRO)

Ermis

Title

Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για ορνιθοπανίδα (NAT-PRO)

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1284
Περιγραφή: Συνθετικός χάρτης καταλληλότητας περιοχών ως προς τη διατήρηση ειδών ορνιθοπανίδας στον Ν.Ζακύνθου. Η απεικόνιση είναι αποτέλεσμα σύνθεσης 26 ατομικών χαρτών διαφορετικών ειδών ορνιθοπανίδας, με χρήση σχετικών βαρών προτεραιότητας για την εφαρμογή μέτρων διατήρησης ενδιαιτημάτων με διαβάθμιση Α-D. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Συνθετικός χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Ορνιθοπανίδα
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Τίτλος: Συνθετικός Χάρτης: Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για ορνιθοπανίδα (NAT-PRO)
Τύπος περιεχομένου: Map
Download file: Συνθετικός Χάρτης_Απεικόνιση καταλληλότητας περιοχών για πτηνά (ΝΑΤ-ΠΡΟ).jpg