Σχέδια διατήρησης και διαχείρισης για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και την βελτίωση της κατάστασης διατήρησής της

Ermis

Τίτλος

Σχέδια διατήρησης και διαχείρισης για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και την βελτίωση της κατάστασης διατήρησής της

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1230
Περιγραφή: Διαχειριστική μελέτη στα πλαίσια του του Προγράμματος ΝΑΤ-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”), η οποία υλοποιήθηκε στις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές (GR2210001) του νησιού και στο σύνολο της ορεινής ζώνης, που αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού δικτύου «Natura 2000» προστατευόμενων περιοχών και αρκετές από αυτές έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Ο κύριος στόχος είναι η αποκατάσταση, η προστασία και η ανάδειξη των περιοχών αυτών, μέσω του συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών και της ενθάρρυνσης της πολιτιστικής και κοινωνικής συνοχής. που αναφέρεται στα σχέδια διατήρησης και διαχείρισης σε σχέση με την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Λέξη-κλειδί: Natura 2000
Λέξη-κλειδί: NAT-PRO
Τίτλος: Σχέδια διατήρησης και διαχείρισης για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και την βελτίωση της κατάστασης διατήρησής της
Τύπος περιεχομένου: Other

Διαχειριστική μελέτη στα πλαίσια του του Προγράμματος ΝΑΤ-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”), η οποία υλοποιήθηκε στις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές (GR2210001) του νησιού και στο σύνολο της ορεινής ζώνης, που αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού δικτύου «Natura 2000» προστατευόμενων περιοχών και αρκετές από αυτές έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Ο κύριος στόχος είναι η αποκατάσταση, η προστασία και η ανάδειξη των περιοχών αυτών, μέσω του συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών και της ενθάρρυνσης της πολιτιστικής και κοινωνικής συνοχής. που αναφέρεται στα σχέδια διατήρησης και διαχείρισης σε σχέση με την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας.


Κατεβάστε το αρχείο: NAT-PRO_ Β' Φάση_τελικό.pdf