Σχεδίαση και ανάπτυξη θεματικής πύλης – Interreg IIIA Greece – Italy 2000 – 2006

Ermis

Τίτλος

Σχεδίαση και ανάπτυξη θεματικής πύλης - Interreg IIIA Greece - Italy 2000 - 2006

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2008
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1199
Περιγραφή: Στο πλαίσιο του έργου Interreg IIIA: TRIAnet «Δίκτυο κεντρικών υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο αγροτικό εναλλακτικό τουρισμό» παρουσιάζεται το σύστημα που θα χρησιμοποιούν τα «Κέντρα υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο εναλλακτικό τουρισμό» ώστε να αποτελέσουν μια καινοτόμο λύση ως προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις αγροτικές περιοχές, προάγοντας την ποιότητα και ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού.
Γλώσσα: el
Τίτλος: Σχεδίαση και ανάπτυξη θεματικής πύλης - Interreg IIIA Greece - Italy 2000 - 2006
Τύπος περιεχομένου: Other

Στο πλαίσιο του έργου Interreg IIIA: TRIAnet «Δίκτυο κεντρικών υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο αγροτικό εναλλακτικό τουρισμό» παρουσιάζεται το σύστημα που θα χρησιμοποιούν τα «Κέντρα υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο εναλλακτικό τουρισμό» ώστε να αποτελέσουν μια καινοτόμο λύση ως προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στις αγροτικές περιοχές, προάγοντας την ποιότητα και ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού.


Κατεβάστε το αρχείο: 2b-ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ.pdf