Σχεδιασμός αξιοποίησης τουριστικών πόρων της νήσου Ζακύνθου με ήπιες μορφές τουρισμού – Παρουσία μελέτης για τη δημιουργία αγροτουριστικής επιχείρησης

Ermis

Τίτλος

Σχεδιασμός αξιοποίησης τουριστικών πόρων της νήσου Ζακύνθου με ήπιες μορφές τουρισμού - Παρουσία μελέτης για τη δημιουργία αγροτουριστικής επιχείρησης

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Ρένεσης, Σ
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1525
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία σχετικά με τον αγροτουρισμό ως εναλλακτική μορφή τουρισμού που δύναται να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και να έχει πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Τουρισμός
Λέξη-κλειδί: Βιώσιμος τουρισμός
Λέξη-κλειδί: Αγροτουρισμός
Τίτλος: Σχεδιασμός αξιοποίησης τουριστικών πόρων της νήσου Ζακύνθου με ήπιες μορφές τουρισμού - Παρουσία μελέτης για τη δημιουργία αγροτουριστικής επιχείρησης
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Διπλωματική εργασία σχετικά με τον αγροτουρισμό ως εναλλακτική μορφή τουρισμού που δύναται να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και να έχει πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 5.19_68_Renesis_S_touristikoi poroi oikotourismos NMPZ_metaptixiako_2013.pdf