Σχεδιασμός αξιοποίησης τουριστικών πόρων της νήσου Ζακύνθου με ήπιες μορφές τουρισμού – Παρουσία μελέτης για τη δημιουργία αγροτουριστικής επιχείρησης

Ermis

Title

Σχεδιασμός αξιοποίησης τουριστικών πόρων της νήσου Ζακύνθου με ήπιες μορφές τουρισμού - Παρουσία μελέτης για τη δημιουργία αγροτουριστικής επιχείρησης

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ρένεσης, Σ
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1525
Περιγραφή: Διπλωματική εργασία σχετικά με τον αγροτουρισμό ως εναλλακτική μορφή τουρισμού που δύναται να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και να έχει πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Τουρισμός
Λέξη-κλειδί: Βιώσιμος τουρισμός
Λέξη-κλειδί: Αγροτουρισμός
Τίτλος: Σχεδιασμός αξιοποίησης τουριστικών πόρων της νήσου Ζακύνθου με ήπιες μορφές τουρισμού - Παρουσία μελέτης για τη δημιουργία αγροτουριστικής επιχείρησης
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Διπλωματική εργασία σχετικά με τον αγροτουρισμό ως εναλλακτική μορφή τουρισμού που δύναται να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη και να έχει πολλαπλασιαστικά οικονομικά οφέλη σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.


Download file: Sin 5.19_68_Renesis_S_touristikoi poroi oikotourismos NMPZ_metaptixiako_2013.pdf