Σχεδιασμός γραφείων αγροτουρισμού – Interreg IIIA Ελλάδα – Ιταλία

Ermis

Τίτλος

Σχεδιασμός γραφείων αγροτουρισμού - Interreg IIIA Ελλάδα - Ιταλία

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2008
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1200
Περιγραφή: Μελέτη σχετικά με τον Σχεδιασμό Γραφείων Αγροτουρισμού στο πλαίσιο του έργου Interreg IIIA: TRIAnet «Δίκτυο κεντρικών υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο αγροτικό εναλλακτικό τουρισμό»
Γλώσσα: el
Τίτλος: Σχεδιασμός γραφείων αγροτουρισμού - Interreg IIIA Ελλάδα - Ιταλία
Τύπος περιεχομένου: Other

Μελέτη σχετικά με τον Σχεδιασμό Γραφείων Αγροτουρισμού στο πλαίσιο του έργου Interreg IIIA: TRIAnet «Δίκτυο κεντρικών υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο αγροτικό εναλλακτικό τουρισμό»


Κατεβάστε το αρχείο: 6_ΙΙΑ.pdf