Σχεδιασμός γραφείων αγροτουρισμού – Interreg IIIA Ελλάδα – Ιταλία

Ermis

Title

Σχεδιασμός γραφείων αγροτουρισμού - Interreg IIIA Ελλάδα - Ιταλία

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2008
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1200
Περιγραφή: Μελέτη σχετικά με τον Σχεδιασμό Γραφείων Αγροτουρισμού στο πλαίσιο του έργου Interreg IIIA: TRIAnet «Δίκτυο κεντρικών υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο αγροτικό εναλλακτικό τουρισμό»
Γλώσσα: el
Τίτλος: Σχεδιασμός γραφείων αγροτουρισμού - Interreg IIIA Ελλάδα - Ιταλία
Τύπος περιεχομένου: Other

Μελέτη σχετικά με τον Σχεδιασμό Γραφείων Αγροτουρισμού στο πλαίσιο του έργου Interreg IIIA: TRIAnet «Δίκτυο κεντρικών υπηρεσιών για τον ολοκληρωμένο αγροτικό εναλλακτικό τουρισμό»


Download file: 6_ΙΙΑ.pdf