Σχεδιασμός φυσικών συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείου στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ermis

Title

Σχεδιασμός φυσικών συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείου στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Πουλιέζος, Κ
Έτος έκδοσης: 2008
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1540
Περιγραφή: Περίληψη εργασίας σχετικά με σκοπό την η διερεύνηση δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και συγκεκριμένα του λιόζουμου στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, αλλά και γενικότερα στον Ν.Ζακύνθου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ελαιοτριβεία
Λέξη-κλειδί: Διαχείριση αποβλήτων
Λέξη-κλειδί: Προστατευόμενες περιοχές
Τίτλος: Σχεδιασμός φυσικών συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων ελαιοτριβείου στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Working Paper


Περίληψη εργασίας σχετικά με σκοπό την η διερεύνηση δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και συγκεκριμένα του λιόζουμου στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, αλλά και γενικότερα στον Ν.Ζακύνθου.


Download file: Sin 5.10_48_Pouliezos_eleotrivia_NMPZ_2008.pdf