Σύντομη παρουσίαση των Θερινών Σχολείων του 2013

Ermis

Τίτλος

Σύντομη παρουσίαση των Θερινών Σχολείων του 2013

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1188
Περιγραφή: Σύντομη παρουσίαση των Θερινών Σχολείων του 2013, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με σκοπό την ανάδειξη του Ιδρύματος σε πόλο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμου δράσης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ιόνια Νησιά
Λέξη-κλειδί: Θερινό σχολείο
Τίτλος: Σύντομη παρουσίαση των Θερινών Σχολείων του 2013
Τύπος περιεχομένου: Other

Σύντομη παρουσίαση των Θερινών Σχολείων του 2013, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με σκοπό την ανάδειξη του Ιδρύματος σε πόλο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμου δράσης.


Κατεβάστε το αρχείο: 5. TEI_IONION_TEYXOS_4.pdf