Τα λεπιδόπτερα σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου.

Ermis

Title

Τα λεπιδόπτερα σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου.

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Μπίσα, Ρίκα
Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Έτος έκδοσης: 2012
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1153
Περιγραφή: Στα πλαίσια της αξιολόγησης των μεταπυρικών επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα και στην οικολογική συνοχή των οικοσυστημάτων του προγράμματος “NAT-PRO στη Ζάκυνθο, διερευνήθηκε και αξιολογήθηκε η επίδραση της φωτιάς στην αφθονία και την ποικιλότητα των λεπιδόπτερων.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Λεπιδόπτερα
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Τίτλος: Τα λεπιδόπτερα σε καμένες και άκαυτες περιοχές της Ζακύνθου.
Τύπος περιεχομένου: OtherDownload file: Butterflies Report.pdf