Τεχνικές Μελέτες για συμπληρωματικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση και οικολογική βελτίωση των οικοσυστημάτων

Ermis

Τίτλος

Τεχνικές Μελέτες για συμπληρωματικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση και οικολογική βελτίωση των οικοσυστημάτων

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1231
Περιγραφή: Μελέτη στο πλαίσιο της εκπόνησης τεχνικών μελετών για μέτρα αποκατάστασης και βελτίωσης οικοσυστημάτων στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα για τη Λίμνη Κερίου που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα του νησιού με μεγάλη βιολογική αξία. Επιπλέον παρουσιάζονται πιλοτικές εφαρμογές για τη διαχείριση συστάδων πευκοδάσους που αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για την πλειοψηφία των ομάδων πανίδας που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος NAT-PRO και την προστασία και διατήρηση σπάνιων και απειλούμενων φυτικών ειδών της περιοχής μελέτης με την εγκατάσταση Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών. Η μελέτη υλοποιήθηκε στις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές (GR2210001) του νησιού και στο σύνολο της ορεινής ζώνης, που αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού δικτύου «Natura 2000» προστατευόμενων περιοχών και αρκετές από αυτές έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Ο κύριος στόχος είναι η αποκατάσταση, η προστασία και η ανάδειξη των περιοχών αυτών, μέσω του συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών και της ενθάρρυνσης της πολιτιστικής και κοινωνικής συνοχής.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Natura 2000
Λέξη-κλειδί: Αποκατάσταση οικοσυστημάτων
Τίτλος: Τεχνικές Μελέτες για συμπληρωματικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση και οικολογική βελτίωση των οικοσυστημάτων
Τύπος περιεχομένου: Other

Μελέτη στο πλαίσιο της εκπόνησης τεχνικών μελετών για μέτρα αποκατάστασης και βελτίωσης οικοσυστημάτων στη Ζάκυνθο και συγκεκριμένα για τη Λίμνη Κερίου που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα του νησιού με μεγάλη βιολογική αξία. Επιπλέον παρουσιάζονται πιλοτικές εφαρμογές για τη διαχείριση συστάδων πευκοδάσους που αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για την πλειοψηφία των ομάδων πανίδας που μελετήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος NAT-PRO και την προστασία και διατήρηση σπάνιων και απειλούμενων φυτικών ειδών της περιοχής μελέτης με την εγκατάσταση Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών. Η μελέτη υλοποιήθηκε στις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές (GR2210001) του νησιού και στο σύνολο της ορεινής ζώνης, που αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού δικτύου «Natura 2000» προστατευόμενων περιοχών και αρκετές από αυτές έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Ο κύριος στόχος είναι η αποκατάσταση, η προστασία και η ανάδειξη των περιοχών αυτών, μέσω του συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών και της ενθάρρυνσης της πολιτιστικής και κοινωνικής συνοχής.


Κατεβάστε το αρχείο: Παραδοτέο 3.pdf