Τρισδιάστατη απεικόνιση ΒΑ Ζακύνθου

Ermis

Τίτλος

Τρισδιάστατη απεικόνιση ΒΑ Ζακύνθου

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2006
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1667
Περιγραφή: Τρισδιάστατη απεικόνιση της διαδρομής που θα ακολουθήσει ο περιπατητής και του αναγλύφου της ΒΑ Ζακύνθου, στα πλαίσια της δημιουργίας μονοπατιών και του προγράμματος TRIAnet.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: 3D
Τίτλος: Τρισδιάστατη απεικόνιση ΒΑ Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Image, 3-D

Τρισδιάστατη απεικόνιση της διαδρομής που θα ακολουθήσει ο περιπατητής και του αναγλύφου της ΒΑ Ζακύνθου, στα πλαίσια της δημιουργίας μονοπατιών και του προγράμματος TRIAnet.


Κατεβάστε το αρχείο: D3_PAPA1.tif