Τρισδιάστατη απεικόνιση Δυτικής Ζακύνθου

Ermis

Title

Τρισδιάστατη απεικόνιση Δυτικής Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2006
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1669
Περιγραφή: Τρισδιάστατη απεικόνιση της διαδρομής που θα ακολουθήσει ο περιπατητής και του αναγλύφου της Δυτικής Ζακύνθου, στα πλαίσια της δημιουργίας μονοπατιών και του προγράμματος TRIAnet.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: 3D
Τίτλος: Τρισδιάστατη απεικόνιση Δυτικής Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Image, 3-D

Τρισδιάστατη απεικόνιση της διαδρομής που θα ακολουθήσει ο περιπατητής και του αναγλύφου της Δυτικής Ζακύνθου, στα πλαίσια της δημιουργίας μονοπατιών και του προγράμματος TRIAnet.


Download file: MON_WEST_FIN.tif