Τρισδιάστατη απεικόνιση ΝΑ Ζακύνθου

Ermis

Title

Τρισδιάστατη απεικόνιση ΝΑ Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2006
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1666
Περιγραφή: Τρισδιάστατη απεικόνιση της διαδρομής που θα ακολουθήσει ο περιπατητής και του αναγλύφου της ΝΑ Ζακύνθου, στα πλαίσια της δημιουργίας μονοπατιών και του προγράμματος TRIAnet.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: 3D
Τίτλος: Τρισδιάστατη απεικόνιση ΝΑ Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Image, 3-D

Τρισδιάστατη απεικόνιση της διαδρομής που θα ακολουθήσει ο περιπατητής και του αναγλύφου της ΝΑ Ζακύνθου, στα πλαίσια της δημιουργίας μονοπατιών και του προγράμματος TRIAnet.


Download file: SOUTH_EAST.tif