Τροποποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Λευκάδας)

Ermis

Τίτλος

Τροποποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Λευκάδας)

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2014-08
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1423
Περιγραφή: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας)
Γλώσσα: el
Τίτλος: Τροποποίηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Λευκάδας)

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας)


Κατεβάστε το αρχείο: 3_FOTO.pdf