Τhe February-March 2019 Seismic Swarm Offshore North Lefkada Island, Greece: Microseismicity Analysis and Geodynamic Implications

Ermis

Τίτλος

Τhe February-March 2019 Seismic Swarm Offshore North Lefkada Island, Greece: Microseismicity Analysis and Geodynamic Implications

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2020
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1115
Περιγραφή: Πληροφορίες για το σεισμό της Λευκάδας (2019), των Anastasios Kostoglou, Vasileios Karakostas, Polyzois Bountzis, Eleftheria Papadimitriou = Information about the earthquake in Lefkada (2019), by Anastasios Kostoglou, Vasileios Karakostas, Polyzois Bountzis, Eleftheria Papadimitriou.
Γλώσσα: en_US
Λέξη-κλειδί: Seismic swarm
Λέξη-κλειδί: Relocated aftershocks
Λέξη-κλειδί: Transition zone
Λέξη-κλειδί: B value temporal variation
Λέξη-κλειδί: Central Ionian Islands
Τίτλος: Τhe February-March 2019 Seismic Swarm Offshore North Lefkada Island, Greece: Microseismicity Analysis and Geodynamic Implications
Τύπος περιεχομένου: Article

Πληροφορίες για το σεισμό της Λευκάδας (2019), των Anastasios Kostoglou, Vasileios Karakostas, Polyzois Bountzis, Eleftheria Papadimitriou = Information about the earthquake in Lefkada (2019), by Anastasios Kostoglou, Vasileios Karakostas, Polyzois Bountzis, Eleftheria Papadimitriou.


Κατεβάστε το αρχείο: applsci-10-04491.pdf