Τhe presence of Pinus nigra subsp. nigra on Cephalonia (Ionian Islands, Greece)

Ermis

Title

Τhe presence of Pinus nigra subsp. nigra on Cephalonia (Ionian Islands, Greece)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2011
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1002
Περιγραφή: Μελέτη για την εξάπλωση του είδους Pinus nigra στο όρος Αίνος της Κεφαλονιάς που βρίσκεται μέσα στο πυκνό δάσος από την Abies cephalonica, των Niki Efthymiatou-Katsouni, Dimitrios Phitos (2011)
Γλώσσα: en
Λέξη-κλειδί: Κεφαλονιά
Λέξη-κλειδί: Ελλάδα
Λέξη-κλειδί: Red list
Λέξη-κλειδί: Pinus nigra
Τίτλος: Τhe presence of Pinus nigra subsp. nigra on Cephalonia (Ionian Islands, Greece)
Τύπος περιεχομένου: Working Paper

Μελέτη για την εξάπλωση του είδους Pinus nigra στο όρος Αίνος της Κεφαλονιάς που βρίσκεται μέσα στο πυκνό δάσος από την Abies cephalonica, των Niki Efthymiatou-Katsouni, Dimitrios Phitos (2011)


Download file: Efthymiatou-Katsouni N., & Phitos D., 2011.pdf