Υπεραιωνόβιο Ελαιόδεντρο Ζάκυνθος – Βιομνήμες

Ermis

Title

Υπεραιωνόβιο Ελαιόδεντρο Ζάκυνθος – Βιομνήμες

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2021
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1873
Περιγραφή: Οι Υπεραιωνόβιοι Ελαιώνες και Ελαιόδεντρα (ΥΕΕ) των Ιονίων νήσων αποτελούν σήμερα οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής αξίας, τα οποία, επέζησαν και κρύβουν μέσα τους την ιστορία και τον πολιτισμό αιώνων του τόπου. Παρά την ιδιαίτερη οικολογική και πολιτιστική τους αξία, πολλοί μνημειακοί ελαιώνες παραμένουν αναξιοποίητοι και σε πολλές περιπτώσεις απειλούνται και καταστρέφονται, λόγω έλλειψης γνώσης των τοπικών κοινωνιών και αποτελεσματικών πολιτικών προστασίας, με αποτέλεσμα να χάνονται σπάνια μνημεία της φύσης και μαζί τους η ιστορία και πολιτισμός του κάθε τόπου. Απαιτείται άμεσα η εκπόνηση και υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, για την προστασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάδειξή του μοναδικού αυτού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των Ιονίων νήσων. Το πρόγραμμα «ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ» (ΕΣΠΑ) που υλοποιεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει ως κύριο στόχο την προστασία και ανάδειξη των Μνημειακών Ελαιώνων, ως οικοσυστημάτων υψηλής οικολογικής και πολιτιστικής αξίας, άρρηκτα συνδεμένα με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Μνημειακός ελαιώνας
Τίτλος: Υπεραιωνόβιο Ελαιόδεντρο Ζάκυνθος – Βιομνήμες
Τύπος περιεχομένου: Image

Οι Υπεραιωνόβιοι Ελαιώνες και Ελαιόδεντρα (ΥΕΕ) των Ιονίων νήσων αποτελούν σήμερα οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής αξίας, τα οποία, επέζησαν και κρύβουν μέσα τους την ιστορία και τον πολιτισμό αιώνων του τόπου. Παρά την ιδιαίτερη οικολογική και πολιτιστική τους αξία, πολλοί μνημειακοί ελαιώνες παραμένουν αναξιοποίητοι και σε πολλές περιπτώσεις απειλούνται και καταστρέφονται, λόγω έλλειψης γνώσης των τοπικών κοινωνιών και αποτελεσματικών πολιτικών προστασίας, με αποτέλεσμα να χάνονται σπάνια μνημεία της φύσης και μαζί τους η ιστορία και πολιτισμός του κάθε τόπου. Απαιτείται άμεσα η εκπόνηση και υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού, για την προστασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάδειξή του μοναδικού αυτού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των Ιονίων νήσων. Το πρόγραμμα «ΒΙΟΜΝΗΜΕΣ» (ΕΣΠΑ) που υλοποιεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει ως κύριο στόχο την προστασία και ανάδειξη των Μνημειακών Ελαιώνων, ως οικοσυστημάτων υψηλής οικολογικής και πολιτιστικής αξίας, άρρηκτα συνδεμένα με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.


Download file: 31.ZAK LITHAKIA.JPG