Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ermis

Title

Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1017
Περιγραφή: Έργο 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ακόλουθων τύπων οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός προγράμματος παρακολούθησης με εργασία πεδίου. Φάση Δ'
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Παραδοτέα
Λέξη-κλειδί: Έργο 2
Λέξη-κλειδί: Εθνικός Δρυμός Αίνου
Λέξη-κλειδί: Οικότοπος
Τίτλος: Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Τύπος περιεχομένου: Thesis

Έργο 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ακόλουθων τύπων οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός προγράμματος παρακολούθησης με εργασία πεδίου. Φάση Δ'


Download file: Παραδοτέα Δ' Φάσης Έργου.pdf