Υποθαλάσσια μονoπάτια στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ermis

Title

Υποθαλάσσια μονoπάτια στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1659
Περιγραφή: Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα υποθαλάσσια μονοπάτια του Ε.Θ.Π.Ζ.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Θαλάσσια οικοσυστήματα
Λέξη-κλειδί: Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές
Τίτλος: Υποθαλάσσια μονoπάτια στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Other

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα υποθαλάσσια μονοπάτια του Ε.Θ.Π.Ζ.


Download file: Sin 2.9_Underwater Trails nmpz_2014.pdf