Φάκελος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ε.Θ.Π.Ζ. – Φύλλα εργασίας

Ermis

Τίτλος

Φάκελος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ε.Θ.Π.Ζ. - Φύλλα εργασίας

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1482
Περιγραφή: Υλικό ασκήσεων και δράσεων καθώς και πληροφορίες για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου με στόχο την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών ώστε να γεννηθεί η επιθυμία να γνωρίσουν το Πάρκο συνδυάζοντας την γνώση και το παιχνίδι.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική ενημέρωση
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Λέξη-κλειδί: Υλικό για μαθητές
Τίτλος: Φάκελος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ε.Θ.Π.Ζ. - Φύλλα εργασίας
Τύπος περιεχομένου: Learning Object


Υλικό ασκήσεων και δράσεων καθώς και πληροφορίες για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου με στόχο την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών ώστε να γεννηθεί η επιθυμία να γνωρίσουν το Πάρκο συνδυάζοντας την γνώση και το παιχνίδι.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 6.3_ENTYPO_PAIDION.pdf