Φάκελος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ε.Θ.Π.Ζ.

Ermis

Τίτλος

Φάκελος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ε.Θ.Π.Ζ.

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2015
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1481
Περιγραφή: Πληροφορίες για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ε.Θ.Π.Ζ.
Λέξη-κλειδί: Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Προστατευόμενες περιοχές
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική ενημέρωση
Λέξη-κλειδί: Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
Λέξη-κλειδί: Υλικό για εκπαιδευτικούς
Τίτλος: Φάκελος περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Ε.Θ.Π.Ζ.
Τύπος περιεχομένου: Learning Object

Πληροφορίες για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 6.2_ENTYPO_DASKALON.pdf