Χάρτης απεικόνισης περιοχών και σημείων δειγματοληψίας ειδών χλωρίδας και πανίδας(NAT-PRO)

Ermis

Title

Χάρτης απεικόνισης περιοχών και σημείων δειγματοληψίας ειδών χλωρίδας και πανίδας(NAT-PRO)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1293
Περιγραφή: Περιοχές και σημεία δειγματοληψίας για την καταγραφή της κατάστασης των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού της Ζακύνθου στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”), ώστε να διερευνηθεί πως επηρεάζονται από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης περιοχών δειγματοληψίας
Λέξη-κλειδί: Πανίδα
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Τίτλος: Χάρτης απεικόνισης περιοχών και σημείων δειγματοληψίας ειδών χλωρίδας και πανίδας(NAT-PRO)
Τύπος περιεχομένου: Map

Περιοχές και σημεία δειγματοληψίας για την καταγραφή της κατάστασης των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού της Ζακύνθου στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”), ώστε να διερευνηθεί πως επηρεάζονται από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους.


Download file: Χάρτης απεικόνισης περιοχών και σημείων δειγματοληψίας (NAT-PRO).jpg