Χάρτης διαδρομών: Εξωχώρα – Ζήζου – Καμπί

Ermis

Τίτλος

Χάρτης διαδρομών: Εξωχώρα - Ζήζου - Καμπί

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2007
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1213
Περιγραφή: Δημιουργία περιβαλλοντικών διαδρομών για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Ζακύνθου: Χάρτης διαδρομών για τις περιοχές Εξωχώρα, Ζήζου και Καμπί.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης διαδρομών
Λέξη-κλειδί: Μονοπατια
Τίτλος: Χάρτης διαδρομών: Εξωχώρα - Ζήζου - Καμπί
Τύπος περιεχομένου: Map

Δημιουργία περιβαλλοντικών διαδρομών για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Ζακύνθου: Χάρτης διαδρομών για τις περιοχές Εξωχώρα, Ζήζου και Καμπί.


Κατεβάστε το αρχείο: monopati_20.jpg