Χάρτης διαδρομών: Κοιλιωμένος- Υπεράγαθος – Λούχα και Γύρι – Σπήλαιο Χαγιώτη – Αγ.Μαρίνα

Ermis

Title

Χάρτης διαδρομών: Κοιλιωμένος- Υπεράγαθος - Λούχα και Γύρι - Σπήλαιο Χαγιώτη - Αγ.Μαρίνα

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2007
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1210
Περιγραφή: Δημιουργία περιβαλλοντικών διαδρομών για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Ζακύνθου: Χάρτης διαδρομών περιοχών Κοιλιωμένος- Υπεράγαθος - Λούχα και Γύρι - Σπήλαιο Χαγιώτη - Αγ.Μαρίνα, στον Ν.Ζακύνθου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης διαδρομών
Λέξη-κλειδί: Μονοπάτια
Τίτλος: Χάρτης διαδρομών: Κοιλιωμένος- Υπεράγαθος - Λούχα και Γύρι - Σπήλαιο Χαγιώτη - Αγ.Μαρίνα
Τύπος περιεχομένου: Map

Δημιουργία περιβαλλοντικών διαδρομών για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Ζακύνθου: Χάρτης διαδρομών περιοχών Κοιλιωμένος- Υπεράγαθος - Λούχα και Γύρι - Σπήλαιο Χαγιώτη - Αγ.Μαρίνα, στον Ν.Ζακύνθου.


Download file: monopati_19.jpg