Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ermis

Τίτλος

Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1010
Περιγραφή: Έργο 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός προγράμματος παρακολούθησης με εργασία πεδίου.
Γλώσσα: el
Τίτλος: Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου
Τύπος περιεχομένου: Map

Έργο 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός προγράμματος παρακολούθησης με εργασία πεδίου.


Κατεβάστε το αρχείο: ΠΡΓ_16_Χάρτης δυνητικής εξάπλωσης τύπων οικοτόπων.pdf