Χάρτης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ermis

Τίτλος

Χάρτης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2014
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1475
Περιγραφή: Χάρτης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου όπου αποτυπώνονται οι ζώνες προστασίας και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός του Πάρκου.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Χάρτης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Ζώνες προστασίας
Λέξη-κλειδί: Δραστηριότητες
Τίτλος: Χάρτης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
Τύπος περιεχομένου: Map

Χάρτης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου όπου αποτυπώνονται οι ζώνες προστασίας και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός του Πάρκου.


Κατεβάστε το αρχείο: Sin 3.1_MAP_NMPZ_2016.pdf