Χάρτης καταλληλότητας του είδους Anthyllis tetraphylla (Ανθυλίς η τετράφυλλη)

Ermis

Title

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Anthyllis tetraphylla (Ανθυλίς η τετράφυλλη)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1299
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Anthyllis tetraphylla (Ανθυλίς η τετράφυλλη) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Anthyllis tetraphylla
Λέξη-κλειδί: Ανθυλίς η τετράφυλλη
Λέξη-κλειδί: Ψυχανθή φυτά
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Anthyllis tetraphylla (Ανθυλίς η τετράφυλλη)
Τύπος περιεχομένου: MapDownload file: Anthyllis tetraphylla (Ανθυλίς η τετράφυλλη).jpg