Χάρτης καταλληλότητας του είδους Arisarum vulgare (Λυχναράκι)

Ermis

Title

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Arisarum vulgare (Λυχναράκι)

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1303
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Ποώδη φυτά
Λέξη-κλειδί: Arisarum vulgare
Λέξη-κλειδί: Λυχναράκι
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Arisarum vulgare (Λυχναράκι)
Τύπος περιεχομένου: MapDownload file: Arisarum vulgare (Λυχναράκι).jpg