Χάρτης καταλληλότητας του είδους Cistus salvifolius (Κίστος ο Φασκομηλόφυλλος)

Ermis

Title

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Cistus salvifolius (Κίστος ο Φασκομηλόφυλλος)

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1325
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Cistus salvifolius (Κίστος ο Φασκομηλόφυλλος) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Ξυλώδη φυτά
Λέξη-κλειδί: Cistus salvifolius
Λέξη-κλειδί: Άσπρη λαδανιά
Λέξη-κλειδί: Κίστος ο Φασκομηλόφυλλος
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Cistus salvifolius (Κίστος ο Φασκομηλόφυλλος)
Τύπος περιεχομένου: MapDownload file: Cistus salvifolius (Κίστος ο Φασκομηλόφυλλος, Άσπρη λαδανιά).jpg