Χάρτης καταλληλότητας του είδους Convolvulus althaeoides subsp. althaeoides (Περικοκλάδα)

Ermis

Τίτλος

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Convolvulus althaeoides subsp. althaeoides (Περικοκλάδα)

Ermis

Μεταδεδομένα


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1326
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Convolvulus althaeoides subsp. althaeoides (Περικοκλάδα) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Ποώδη φυτά
Λέξη-κλειδί: Convolvulus althaeoides subsp. althaeoides
Λέξη-κλειδί: Περικοκλάδα
Λέξη-κλειδί: Κονβόλβουλος ο αλθαιοειδής
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Convolvulus althaeoides subsp. althaeoides (Περικοκλάδα)
Τύπος περιεχομένου: MapΚατεβάστε το αρχείο: Convolvulus althaeoides subsp. althaeoides (Περικοκλάδα, Κονβόλβουλος ο αλθαιοειδής).jpg