Χάρτης καταλληλότητας του είδους Dorycnium hirsutum (Δορύκνιο)

Ermis

Title

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Dorycnium hirsutum (Δορύκνιο)

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1333
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Dorycnium hirsutum (Δορύκνιο) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Ψυχανθή φυτά
Λέξη-κλειδί: Dorycnium hirsutum
Λέξη-κλειδί: Δορύκνιο
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Dorycnium hirsutum (Δορύκνιο)
Τύπος περιεχομένου: Map

Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Dorycnium hirsutum (Δορύκνιο) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.


Download file: Dorycnium hirsutum (Δορύκνιο).jpg