Χάρτης καταλληλότητας του είδους Hypericum empetrifolium (Υπερικό το εμπετρόφυλλο)

Ermis

Title

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Hypericum empetrifolium (Υπερικό το εμπετρόφυλλο)

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1357
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Hypericum empetrifolium (Υπερικό το εμπετρόφυλλο, Αγούδουρας) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Hypericum empetrifolium
Λέξη-κλειδί: Υπερικό το εμπετρόφυλλο
Λέξη-κλειδί: Αγούδουρας
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Hypericum empetrifolium (Υπερικό το εμπετρόφυλλο)
Τύπος περιεχομένου: MapDownload file: Hypericum empetrifolium (Υπερικό το εμπετρόφυλλο, Αγούδουρας, Βαλσαμόχορτο).jpg