Χάρτης καταλληλότητας του είδους Hypericum perforatum (Βάλσαμο, Σπαθόχορτο, Υπερικόν)

Ermis

Title

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Hypericum perforatum (Βάλσαμο, Σπαθόχορτο, Υπερικόν)

Ermis

Metadata


Συγγραφείς: Ποϊραζίδης, Κώστας
Συγγραφείς: Πασούλας, Ξενοφών
Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1358
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Hypericum perforatum (Βάλσαμο, Σπαθόχορτο, Υπερικόν) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Suitability map
Λέξη-κλειδί: Χλωρίδα
Λέξη-κλειδί: Hypericum perforatum
Λέξη-κλειδί: Βάλσαμο
Λέξη-κλειδί: Σπαθόχορτο
Λέξη-κλειδί: Υπερικόν
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Hypericum perforatum (Βάλσαμο, Σπαθόχορτο, Υπερικόν)
Τύπος περιεχομένου: MapDownload file: Hypericum perforatum (Βάλσαμο, Σπαθόχορτο, Υπερικόν).jpg