Χάρτης καταλληλότητας του είδους Myotis sp. (Μυωτίδα)

Ermis

Τίτλος

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Myotis sp. (Μυωτίδα)

Ermis

Μεταδεδομένα


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1252
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Myotis sp., νυχτερίδα μυωτίδα (Χειρόπτερο) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Χειρόπτερα
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Myotis sp.
Λέξη-κλειδί: Μυωτίδα
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Myotis sp. (Μυωτίδα)
Τύπος περιεχομένου: Map

Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Myotis sp., νυχτερίδα μυωτίδα (Χειρόπτερο) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.


Κατεβάστε το αρχείο: Myotis spp..jpg
Κατεβάστε το αρχείο: Myotis sp. ph.jpg
Κατεβάστε το αρχείο: license.txt