Χάρτης καταλληλότητας του είδους Pipistrellus kuhlii (Λευκονυχτερίδα)

Ermis

Title

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Pipistrellus kuhlii (Λευκονυχτερίδα)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1251
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Pipistrellus kuhlii, λευκονυχτερίδα (Χειρόπτερο) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Χειρόπτερα
Λέξη-κλειδί: Pipistrellus kuhlii
Λέξη-κλειδί: Λευκονυχτερίδα
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Pipistrellus kuhlii (Λευκονυχτερίδα)
Τύπος περιεχομένου: Map

Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Pipistrellus kuhlii, λευκονυχτερίδα (Χειρόπτερο) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. PLEASE PURCHASE PERSONAL LICENSE Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.


Download file: Pipistrellus kuhlii.jpg
Download file: Pipistrellus kuhlii ph.jpg
Download file: license.txt