Χάρτης καταλληλότητας του είδους Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)

Ermis

Title

Χάρτης καταλληλότητας του είδους Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)

Ermis

Metadata


Έτος έκδοσης: 2013
URI: http://ermis.di.ionio.gr/xmlui/handle/123456789/1255
Περιγραφή: Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Rhinolophus ferrumequinum, νυχτερίδα τρανορινόλοφος (Χειρόπτερο) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.
Γλώσσα: el
Λέξη-κλειδί: Χάρτης καταλληλότητας
Λέξη-κλειδί: Χειρόπτερα
Λέξη-κλειδί: Ζάκυνθος
Λέξη-κλειδί: Rhinolophus ferrumequinum
Λέξη-κλειδί: Τρανορινόλοφος
Τίτλος: Χάρτης καταλληλότητας του είδους Rhinolophus ferrumequinum (Τρανορινόλοφος)
Τύπος περιεχομένου: Map

Χάρτης καταλληλότητας ως προς τη διατήρηση του είδους Rhinolophus ferrumequinum, νυχτερίδα τρανορινόλοφος (Χειρόπτερο) στον Ν.Ζακύνθου. Η δημιουργία του χάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος NAT-PRO (“Strategic plans for restoration, protection & eco-tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters”) με στόχο να καταγραφούν η κατάσταση των πληθυσμών αντιπροσωπευτικών ειδών της πανίδας και βλάστησης του νησιού, να διερευνήσει πως επηρεάζονται αυτοί από το φαινόμενο της πυρκαγιάς και να προταθούν διαχειριστικά μέτρα για τη βέλτιστη αποκατάστασή τους. Ως περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης έρευνας έχει οριστεί περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR2210001), καθώς και το σύνολο της ορεινής ζώνης.


Download file: Rhinolophus ferrumequinum.jpg
Download file: Rhinolophus ferrumequinum ph.jpg
Download file: license.txt